English
home    bedrijf    diensten    ervaring    contact
Onze ervaring...  

Piet Bosmans, oprichter van Matreeco heeft 30 jaar management ervaring in een Multinational-omgeving. Tijdens zijn loopbaan heeft hij meerdere crisis situaties aangepakt, waarbij snel en optimaal veranderen noodzakelijk was om continuïteit van de business, waar hij verantwoordelijk voor was, te waarborgen.

Zijn aanpak is uniek om 2 redenen :

1) Een verandering managen is pas succesvol als voldoende mensen erin geloven. Hij heeft een proces ontwikkeld om de gulden middenweg te bewandelen tussen inhoud managen en inspireren van mensen.

2) Een verandering managen is een combinatie van een ruw plan, een hoeveelheid tools en methodieken om mensen te motiveren en mee te laten denken, ook in het bepalen van risico’s. 30 jaar ervaring als lijnmanager leidt tot een praktische aanpak. In zijn loopbaan heeft Piet Bosmans meermaals een leidende rol gespeeld in het initiëren en implementeren van grote veranderingen (zowel nationaal als internationaal). Zijn aanpak werd steeds als positief, uniek en aanstekelijk ervaren. Hij nam steeds de verantwoordelijkheid om de verandering daadwerkelijk door te voeren.

Enkele grote veranderingen :

1985
Het herinrichten van een fabriek, die producten produceerde die in de markt in een sneltempo opgevolgd werden door producten met een andere technologie. De fabriek had de keuze tussen sluiten of veranderen. Resultaat: In 1 jaar tijd was de fabriek ingericht voor de nieuwe technologie.

1992
Centurion – operatie- Philips . overgaan van een hiërarchisch gestuurde afdeling naar een proces gestuurde business unit. Resultaat : De engineeringsafdeling nam het voortouw in de herstructurering, de site volgde de opgezette structuur.

1995
Nieuwe innovaties kwamen te traag op de markt : De fabriek werd grondig veranderd waarbij uitontwikkeling van het product parallel verliep met het opschalen van de productie. Resultaat : Een nieuw samenwerkingsmodel werd ingevoerd waarbij productontwikkelaars dienden rekening te houden met het haalbare, en de timing van de productie- opschaling.

2002
Een business unit rustte op zijn lauweren en teerde op successen van 5 jaar geleden. De verandering was gericht op “naar buiten kijken”, downsizen en focusseren op activiteiten met unique selling points.

Twee resultaten:
a) Een volledige nieuwe aanpak van project management (gebaseerd op een wereldstandaard) werd in 1 jaar ingevoerd.
b) Een gedeelte van de engineeringsactiviteit werd overgeheveld naar low wage countries (Polen en Thailand).

2009
Een groeiend bedrijf werd begeleid in de overgang van de pioneersfase (= opportunities gemanaged door de oprichters) naar een meer mature fase, waarbij operationele businessprocessen de bedrijfsactiviteiten bepalen van opdracht tot aflevering aan de klant. Resultaat : binnen 1 jaar zelfsturing in de operatie.


Succesvol veranderen =
1) de richting helder aangeven
2) voor mensen die willen :
      laten participeren en opleiden
3) de businessprocessen
      aanpasssen
4) risico’s managen


webdesign by © 2009 - www.matreeco.be