English
home    bedrijf    diensten    ervaring    contact
Onze diensten  


1) Het begeleiden van veranderingsprocessen

Succesvol veranderen betekent dat een organisatie zich snel en efficiënt richt op een nieuwe strategische richting.

Efficient : Dit kan bereikt worden door voldoende draagvlak te creëren bij medewerkers, collega’s of management bij het uitwerken en implementeren van de verandering. Het stimuleren van believers, het luisteren naar waardevolle kritische maar constructieve bedoelde risico’s is essentieel.

Snel : Snel veranderen is gebaseerd op de capabilities om nieuwe strategische richtingen om te zetten in daadkrachtige actieplannen.

Matreeco begeleidt beide processen, het evenwicht tussen kwaliteit in de acties, en draagvlak bij betrokkenen is de key succesfactor bij change management.


2) Focussed trainingen, in concreto


Matreeco is bereid om customized workshops, in volledig overleg met de klant op te bouwen. 4 standaard trainingsmodules heeft Matreeco beschikbaar.

Risico management richt zich naar het concreet definiëren en beheersen van risico’s. Hierbij wordt uitgegaan van een plan wat een organisatie wil realiseren : Denk aan : een technisch ontwerp, een specificatie, een herstructurering, een marktintroductie van een nieuw product, een complexe project-planning. Na deze opleiding zijn deelnemers in staat om risicos te definieren in een sessie van 2 uur, en kunnen daarna een concreet risico-actieplan opstellen. Doelgroep : leidinggevers en projectleiders.

Kennismanagement richt zich naar kennis wat binnen een bedrijf beschikbaar moet zijn als de business erom vraagt. Competence management richt zich naar competences van medewerkers, enerzijds in lijn met het kennismanagement van het bedrijf, maar ook anderzijds ook in lijn met hun motivatie en ambitie. Na deze opleiding zijn deelnemers in staat om een concreet kennisplan op te stellen in lijn met de businessplannen, EN functionerings gesprekken mbt competencies voor te bereiden. Doelgroep : middle management en leden van management teams.

Change management richt zich naar het concreet opzetten en implementeren van organisatieveranderingen. Essentieel in de opleiding is het managen van het evenwicht tussen het inhoudelijk definiëren van de verandering en het meekrijgen van betrokkenen. Met betrokkenen wordt zowel bedoeld eigen medewerkers, collega’s als management. Doelgroep : Management teams

Zelfsturing door invoering businessprocessen : Moderne marktgerichte organisaties zijn erop uit dat alle acties tussen eerste klantencontact en uitlevering van de order feilloos lopen. Vooral bij grote of groeiende bedrijven is gebleken dat hiërarchische of functionele structuren hinderend kunnen werken. In een proces gestuurde organisatie wordt het onderscheid gemaakt tussen operationele aansturing enerzijds en functionele / hiërarchische aansturing anderzijds. Dit leidt tot operationele zelfsturing in de organisatie, inclusief het managen van operationele verstoringen. Deelnemers worden niet alleen geïntroduceerd in de basisprincipes van zelfsturing, maar zijn ook in staat om een proces structuur voor hun omgeving op te zetten, of te optimaliseren. Doelgroep : management teamleden.

Al deze modules zijn gebaseerd op ervaring uit de dagdagelijkse management praktijk. De kennis kan zowel door training als coaching overgebracht worden:


3) coachen van jonge beloftevolle medewerkers


Managers met groeiende verantwoordelijkheid op gebied van change management, zijn cruciaal in het veranderingsproces. Matreeco heeft meerdere succesvolle coachingtrajecten begeleid in grote ondernemingen.

De aanpak masterfull coaching kent 6 fases :
sterkte analyse : building on strengths is de hoofdlijn in coaching
de link naar ambitie op langere termijn
de opportunities op korte termijn
het ontdekken van leerpunten
het teachen op quick wins
het creëren en realiseren van een eigen persoonlijk ontwikkelplan.

Matreeco begeleidt beloftevolle medewerkers in een traject van 3 tot 6 maanden.

Tijdsbesteding : Begeleiding management teams, change workshops : te bespreken met klant.

Coaching : Individuele begeleiding managers met groeiende verantwoordelijkheden op gebied van change management : 6 sessies, 6 dagdelen.

Focussed Training : Risicomanagement, Business processen (zelfsturing), kennismanagement : 2 dagdelen per module : max 10 deelnemers : - één dagdeel : basisprincipes, met voorbeelden. - één dagdeel terugkomdag : bespreking praktijk cases/huiswerk.

Basis training change management :
3 dagdelen : max 10 deelnemers
2 dagdelen : basisprincipes, met voorbeelden
1 dagdeel terugkomdag : bespreking praktijk cases/huiswerk

Succesvol veranderen =
1) de richting helder aangeven
2) voor mensen die willen :
      laten participeren en opleiden
3) de businessprocessen
      aanpasssen
4) risico’s managen


webdesign by © 2009 - www.matreeco.be