English
home    bedrijf    diensten    ervaring    contact
Ons bedrijf...  

Het daadkrachtig managen van organisatieveranderingen is cruciaal. Matreeco wil hier concreet aan bijdragen. Initiëren, definieren en implementeren van veranderingen dient gestructureerd aangepakt te worden. Matreeco heeft die expertise aan boord, gebaseerd op 30 jaar management ervaring.

Het unieke van Matreeco is de praktische aanpak. In elke training, coaching of begeleiding van groepen worden next steps uitgewerkt aan de hand van praktische, realistische cases. Daarnaast participeert Matreeco actief in een netwerk van trainingsorganisaties.

Succesvol veranderen betekent een optimale combinatie van :
nieuwe bedrijfsdoelstellingen realiseren
betrokkenen optimaal motiveren : voldoende medewerkers, collega’s en directieleden moeten gemotiveerd aan boord zijn om veranderingen succesvol te realiseren. Matreeco heeft een efficiente en praktische aanpak om change management te integreren in de dagelijkse bedrijfsvoering.


Visie
Verandering is “a must to survive”. Turbulentie en Complexiteit zijn een deel van ons dagelijks leven geworden. Bedrijven die het vermogen ontwikkelen om continue op veranderingen in te spelen, borgen hun succes op continuïteit. Veranderen is een onderdeel van de bedrijfscultuur.

Missie
Matreeco wil bewerkstelligen dat Westeuropese historische managementskennis zo efficient mogelijk overgaat op managers met groeiende ervaring op gebied van change management.

Aanpak

Matreeco kent drie vormen van samenwerking :


1) Het begeleiden van management teams in veranderingsprocessen.
Het startpunt kan zijn het formuleren van een nieuwe strategie, dan wel het vertalen van een nieuwe strategie naar vervolgstappen. Matreeco heeft ervaring om in één workshop een verandering in strategie te vertalen naar een concreet actieplan, met voldoende draagvlak van betrokkenen.

2) Het verzorgen van focussed trainingen.
Focussed trainingen zijn gericht op deelaspecten van change management. Voor sommige onderwerpen zijn concrete opleidingen beschikbaar; andere onderwerpen kunnen, customised, in trainingsmodules vertaald worden.

3) Coachen van managers met groeiende verantwoordelijkheid op gebied van change management. Matreeco heeft ervaring in masterfull coaching waarbij coaching veel meer betekent dan teachen. Er wordt een 6 stappenplan doorlopen, startend met een eigen sterkte zwakte analyse (stap 1), leidend tot persoonlijk development plan, gebaseerd op sterktes, gericht op opportuniteiten (stap 6). Tijdens de coaching wordt steeds een praktijk case uit eigen ervaring behandeld. Change management is de rode draad doorheen de coaching.Succesvol veranderen =
1) de richting helder aangeven
2) voor mensen die willen :
      laten participeren en opleiden
3) de businessprocessen
      aanpasssen
4) risico’s managen

webdesign by © 2009 - www.matreeco.be